ALL CARING PHARMACY 13630 VETERANS MEMORIAL DR STE F

ALL CARING PHARMACY 13630 VETERANS MEMORIAL DR STE F

ALL CARING PHARMACY 13630 VETERANS MEMORIAL DR STE FALL CARING PHARMACY 13630 VETERANS MEMORIAL DR STE FALL CARING PHARMACY 13630 VETERANS MEMORIAL DR STE F
image5
image6

FREE DELIVERY 

FREE SPECIAL PACKAGING 

FREE CONSULTATION 

FREE BLOOD PRESSURE MONITORINGMang thuốc đến tận nhà miể̉n phí

Đo huyết áp 

Kiểm tra lượng đường trong máu 

Tư vấn nhanh trong trường họp khẩn cấp

̣Đóng thuốc theo vỉ nếu bệnh nhân cần (trong trường họp đau khóp hoặc viêm khóp tay) 


image7
image8

MISSION STATEMENT: Optimize efficiency and minimize cost to make the miracle of the 21st century, i.e. medicine and healthcare, an affordable commodity to the least fortunate in our community.


Tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí để làm nên điều kỳ diệu của thế kỷ 21, tức là thuốc và chăm sóc sức khỏe, một mặt hàng giá cả rẻ và công bằng cho nhửng người kém may mắn nhất trong cộng đồng của chúng ta.

Career

TRANSFER or REFILL PRESCRIPTIONS

Fill In the Information Below

Better yet, see us in person!

We love our patients, so feel free to visit during normal business hours.

All Caring Pharmacy

13630 Veterans Memorial Drive, Houston, Texas 77014, United States

(281) 988 8882 allcaringrx@gmail.com

Hours

Mon

09:00 am – 05:00 pm

Tue

09:00 am – 05:00 pm

Wed

09:00 am – 05:00 pm

Thu

09:00 am – 05:00 pm

Fri

09:00 am – 05:00 pm

Sat

10:00 am – 03:00 pm

Sun

Closed